Una ziga-zaga de colors

  • Sirett, Dawn
  • Font, Núria
  • King, Daren
  • 9788466133623
  • 7.00 €
  • Fins a 5 anys
  • 12
  • 12.6 x 12.6
  • Cartoné

A mesura que despleguen el fil d’estendre, els menuts hna d’anar buscant peces de roba i identificar-les, segons el color.