En els primers anys de vida, els nostres fills aprenen i desenvolupen habilitats que els serviran per tota la seva vida.

Posar nom a les emocions, comprendre què les provoca i entendre com es manifesten físicament és el primer pas que s’ha de seguir amb els fills per que tinguin una gestió emocional intel·ligent.

I això… com s’aconsegueix?

En aquest punt és molt útil l’ús dels contes. Col·leccions com Disney emocions o La Lara, en Lluc i en Lluís ens obren el camí per tal que els més petits comprenguin d’una manera senzilla «què els passa a ells i als altres».

Amb la Lara, en Lluc i en Lluís

Les històries dels seus personatges en vers ens facilitaran el camí per parlar amb els nostres fills sobre la por, la ràbia o la gelosia.

Amb Disney emocions

Els lectors aprendran a reconèixer i expressar les emocions a través dels seus personatges preferits. A més a més, cada llibre inclou un text amb recomanacions per a famílies, escrit per la psicòloga Begoña Ibarrola, especialitzada en intel·ligència emocional.


Educar em emocions, per qué?

  • Per aprendre a expressar els sentiments.
  • Per tenir una autoestima realista.
  • Per adoptar una actitud positiva davant la vida.
  • Per recuperar-se abans de l’experimentació d’emocions negatives.
  • Per tenir capacitat de cooperació i bona resolució de conflictes.

Emocions positives o negatives

En ocasions acostumem a classificar les emocions en positives (alegria, valentia, optimisme…) i negatives (por, tristesa, gelosia…). En realitat, com a pares hem de legitimar totes les emocions. És normal enfadar-se i tenir por; patir gelosia i ser feliç; estar trist o apàtic. Hem de donar pautes per tal que els infants les entenguin totes i que sàpiguen què fer en cada moment.

Com educar amb emocions

  • Dona nom a cada emoció. Fes-ho encara que el nen no sàpiga parlar.
  • Legitima totes les emocions. No hi ha emocions dolentes ni bones. Només maneres no convencionals de manifestar-les.
  • Escolta’l. Ofereix-li un entorn de confiança perquè es pugui expressar i comunicar.
  • Llegiu junts contes on els personatges mostrin diferents emocions i parlin sobre com afrontar-les.