Tots sabem que la lectura i els joves mantenen una relació complicada. El format audiovisual, a priori més “atractiu”, que ofereixen mitjans com la televisió, internet o els videojocs són els preferits dels joves per adquirir coneixements o simplement consumir oci, relegant la literatura a un segon pla.

Partint d’aquesta base, la Fundación Germán Sanchez Ruiperez (FGSR) ha realitzat un interessant estudi per conèixer la relació que mantenen els joves amb la lectura i els seus canals preferits per consumir-la.

Segons aquest estudi, i contra tot pronòstic, els joves entre 14 i 24 anys presenten uns índexs de lectura més elevats que la població espanyola de més edat. Tal com podem observar en el següent gràfic, el percentatge de lectors freqüents en aquesta franja d’edat ha augmentat un 35,1% durant els últims 11 anys.

Evolució dels lectors freqüents de 14 a 24 anys

Font: Fundación Germán Sanchez Ruiperez (FGSR)

 

La majoria d’aquests joves accedeixen a la lectura a través de canals digitals. La lectura en general (no exclusivament de llibres)  en aquesta franja d’edat, es fa principalment a través dels smartphones.

No obstant, els resultats de l’estudi també indiquen que en el cas dels llibres, el canal majoritari d’accés es la llibreria: el 86% dels joves entre 14 i 24 anys hi ha comprat llibres en els últims anys. En la mateixa línia, aquesta franja d’edat també és la que fa un major ús de les biblioteques.

 

 

La FGSR també ha desenvolupat diversos projectes experimentals sobre la relació dels joves amb la lectura, la biblioteca i altres espais culturals. Els resultats més destacats són els següents:

    • La majoria de joves utilitzen les biblioteques com a espai d’estudi i aprofiten poc les propostes de valor que ofereixen.

 

    • Un bona part dels joves que han participat en les investigacions de la FGSR segueixen i són creadors de blogs amb plataformes com Tumblr.

 

    • El suport de lectura preferit dels joves per a textos llargs és el paper. No obstant, els smartphones centralitzen l’activitat lectora de curta duració.

 

 

En definitiva, podem afirmar que els canals digitals han revolucionat la manera en què els joves accedeixen a la lectura. La majoria de joves prefereixen la lectura en format digital, a través dels smartphones, per consultar mitjans, escriure o socialitzar. No obstant, el format  paper segueix sent el preferit per llegir literatura.