La lectura es una activitat ideal per el desenvolupament cognitiu dels nens i nenes perquè ajuda a identificar sentiments, comportaments i emocions. També ajuda a conèixer valors beneficiosos per a la convivència i a estimular l’atenció, la concentració i la memòria.

La lectura en veu alta, per aprendre a llegir, és un costum que s’ha anat perdent erròniament a les escoles. Aquest tipus de lectura té una funció comunicativa a diferencia de la lectura silenciosa, que és interpretativa. A més, la lectura en veu alta es de naturalesa col·lectiva i hi  intervenen els òrgans de fonació juntament amb la vista i l’oïda. És, per tat, un tipus de lectura més completa.

Pautes per fomentar la lectura en veu alta:

 • Esculliu llibres adequats per a cada edat, tenint en compte els gustos i les necessitats de l’infant.
 • Abans d’obrir el llibre, el nen ha de començar llegint el títol i el nom de l’autor/a i il·lustrador/a, per identificar l’obra i fixar-la en la memòria.
 • Si esteu compartint una sessió de lectura en família, és recomanable alternar la lectura de les pàgines, de manera que el nen llegeixi una pàgina i un adult la següent.
 • Animeu els nens a practicar la lectura en veu alta amb germans petits, avis i oncles, en dies especials, després de berenar, abans de dormir …
 • Demana-los que variïn l’entonació en les paraules ressaltades en el text amb una mida més gran o un color diferent.
 • Quan es realitzin lectures amb un grup de nens, assigneu un personatge de la història a cadascú.
 • També podeu proposar que cada nen llegeixi un paràgraf del text interpretant un paper diferent.
 • Convertiu la lectura en grup en un joc, assignant un número a cada nen per sorteig. Després, inicieu la lectura fins al primer punt. Llavors, trieu qui ha de continuar fins al punt següent dient un número en veu alta.
 • Graveu un arxiu d’àudio amb la lectura de cada nen i després reproduïu-la perquè s’escoltin i descobreixin els errors comesos.
 • Per practicar i agafar soltesa, podeu proposar diferents exercicis com la lectura de paràgrafs usant només una vocal en totes les paraules, per exemple, totes amb “a”, amb “e”, amb “o”, etc.

Els beneficis de llegir en veu alta són nombrosos, però no és aconsellable fomentar resultats com la velocitat per sobre de la comprensió.

Quins són els beneficis de la lectura en veu alta?

 • Resulta més fàcil per als nens identificar l’accentuació correcta, reconèixer els signes de puntuació i el seu funcionament (pauses en comes i punts, com sona una interrogació o una exclamació, etc.).
 • Els nens aprenen a reconèixer la seva pròpia veu i a experimentar amb ella a través de l’entonació (aguda o greu, gutural, nasal, vibrant…), i la pronunciació de paraules.
 • Ajuda en la comprensió lectora i en la percepció auditiva.
 • Fomenta la capacitat d’escoltar als altres.
 • Millora l’expressió oral, gràcies a l’ampliació de vocabulari.
 • Arribat el moment, també facilitarà l’expressió escrita.
 • Afavoreix l’autoestima i l’empatia, tant en superar objectius com en identificar-se amb els personatges de les històries i les seves peripècies.
 • Aconsegueix que es llegeixi amb més soltesa, imprimint velocitat en la dicció.
 • El nen identifica i expressa millor les seves emocions i actituds.
 • Ajuda a detectar errors i corregir-los amb major facilitat que la lectura silenciosa.
 • Enforteix les relacions socials amb familiars, educadors, companys, amics…
 • Promou l’interès i el gust pels llibres.
 • Enriqueix les capacitats lingüístiques del nen i posa les bases d’una bona ortografia i construcció gramatical del llenguatge.
 • El nen adquireix l’hàbit d’expressar-se en públic, evitant la vergonya de veure’s exposat.

Llibres per practicar la lectura en veu alta

Els llibres de poesia o narrativa en vers són una molt bona opció per a practicar la lectura en veu alta.